Hørsholm Mølle og

Håndværktøjsmuseum

Hørsholm mølle blev bygget i 1890-91, som en vindmølle af selv-krojer typen, hvilket vil sige at "kuplen" med vingerne er selvstyrende, drejende på en jernkrans op mod vinden, og og aktiveret af et mindre vindhjul bag disse.


Da vingerne imidlertid er afhængig af en vindstyrke på mindst 5 sekm. blev der allerede i 1895 installeret en dampmaskine, der senere blev udskiftet med en elektromotor.


Møllebygger Martin Johansen fra Hillerød, og hans slægt, har drevet mølleriet indtil 1977, hvor Hørsholm Kommune overtog møllen.


Mølleerhvervet ophørte, men har i tidens løb betjent et stort opland, hvor også den nu nedlagte Postholdergård, i dens nærhed, har spillet en vigtig rolle med sit gæstgiveri.


Hørsholm Kommune gennemførte derefter en omfattende udvendig restaurering af møllen, bl.a. med nye vinger, da de gamle vinger blæste af under en vinterstorm i 1943.


På møllens 100-års dag i 1991 åbnede Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn, efter nærmere aftale med kommunen, en Håndværktøjssamling med udstillinger og lejlighedvis arbejdende værksteder. Her har et bredt udsnit af datidens håndværktøj fundet plads.


Håndværkerforeningen og dens møllelaug, forestår nu driften af møllen, der også omfatter værksteder i Håndværkernes Hus (Magasinbygningen) ved siden af møllen, der i 1993 blev erhvervet af Håndværkerforeningen.


Møllelauget arejder i vinteren 2020 på at vise møllens virke på 3. salen i møllen.